ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT
anul universitar 2021 - 2022

Inscriere online

IMPORTANT!

- Dosarul cu acte va fi incarcat initial online in cele doua perioade de inscriere si ulterior depus si in original.
- Termenul limita pentru depunerea actelor în original pentru studentii doctoranzi admisi pe locurile finantate de la buget: 28.09.2021

PERIOADE DE INSCRIERE: 

• SESIUNEA I - 05.07 - 15.07.2021
• SESIUNEA II - 01.09 - 20.09.2021 ora 09

PROGRAM INSCRIERI - intre orele 11-14

COLOCVIUL DE ADMITERE - 20 - 24.09.2021
TESTUL LA LIMBA STRAINA - se va sustine la ora 10, Catedra de Limbi straine din Corpul CH (Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului) astfel:

  - in data de 16.07.2021 pentru candidatii înscrisi în sesiunea I;
  -
in data de 17.09.2021 pentru candidatii înscrisi în ambele sesiuni.

 Testul de competenta lingvistica va fi sustinut de catre:
      • absolventii de lunga durata ai universitatii noastre (5 ani);
      • absolventii altor universitati care nu au un astfel de certificat .

Sunt echivalate certificatele internationale de limba engleza, franceza, germana precum si cele eliberate de centrele culturale sau cele care functioneaza în cadrul unversitatilor acreditate daca sunt în termen de valabilitate.

Taxa pentru sustinerea testului - este :
          -  80 lei pentru absolventii universitatii noastre;
          - 100 lei pentru absolventii altor universitati.
In cuantumul acestei taxe, candidatilor li se vor elibera certificate recunoscute national, valabile pentru o perioada de 2 ani .

Taxa se va achita in contul RO44TREZ40620F330500XXXX - Cod fiscal 4701606 (Beneficiar - Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi; Obiectul platii - Taxa sustinere test limba straina doctorat - LINGUATEK). La sustinerea testului veti face dovada platii acestei taxe.

IMPORTANT - Informatii privind modalitatea de sustinere a testului de limba straina! - In cazul in care aveti un certificat de competenta lingvistica, il veti trimite pe email cadrului didactic de la facultatea unde v-ati inscris pentru a fi echivalat sau nu dupa caz.


I - ADMITEREA CETATENILOR ROMANI, A CETATENILOR DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE SI STATELE APARTINAND SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN SI AI CONFEDERATIEI ELVETIENE

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat
2. Locurile pentru admiterea la doctorat
3. Cuantumul actual al burselor - Ordin 3329/2018
4. Planificarea colocviului de admitere la doctorat -
Comisiile de admitere - Comisiile de contestatie - Criteriile de selectie - Tematica si bibliografia
5 . Procedura de admitere
- Formulare -

TAXA DE SCOLARIZARE - În anul universitar 2021 - 2022, taxa de scolarizare anuala este în cuantum de 3.000 lei la toate facultatile. Taxa se va achita la facultatea la care va fi înmatriculat studentul doctorand.


II - ADMITEREA CETATENILOR ROMANI DE ETNIE RROMA

Sustinerea colocviului de admitere si a testului de limba straina se realizeaza in aceleasi conditii ca si la cetatenii romani

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat - sunt aceleasi ca si pentru cetatenii romani
2. Numarul de locuri


III - ADMITEREA ROMANILOR DE PRETUTINDENI

Sustinerea colocviului de admitere si a testului de limba straina se realizeaza in aceleasi conditii ca si la cetatenii romani

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat - aceleasi ca si pentru cetatenii romani la care se adauga ANEXA 3 (declaratia de apartenenta).
Candidatii din Republica Moldova nu trebuie sa prezinte la dosar Declaratia de apartenenta la identitaeta culturala romana.
2. Metodologie de scolarizare a romanilor de pretutindeni in invatamantul din Romania - aceeasi ca si anul trecut.
3. Criterii admitere_Numarul de locuri

REZULTATE ADMITERE


IV - ADMITEREA CETATENILOR STRAINI DIN STATE AFLATE IN AFARA SPATIULUI COMUNITAR

Sustinerea colocviului de admitere si a testului de limba straina se realizeaza in aceleasi conditii ca si la cetatenii romani -

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat
2. Metodologie admitere straini  -  valabila cea emisa in 2017
3. ANEXA 2  - Cerere eliberare scrisoare acceptare la studii / Application for the issuance of letter of acceptance to studees / Demande d'application pour la lettre d'acceptation aux etudes
-   PDF
/ WORD
4. Calendar depunere dosare:
      - Depunerea dosarelor pentru transmiterea la MEN în vederea emiterii scrisorii de acceptare la studii – 01- 24.07.2020;
      - Perioada de înscriere - 01.09.2020 - 17.09.2020;
      - Sustinerea colocviului de admitere - 21.09.2020– 25.09.2020, respectând planificarea transmisa de CCPD-uri
.


IMPORTANT ! - Modalitatea de sustinere (fata in fata sau online) a colocviului de admitere si/sau a testului de limba straina va fi stabilita ulterior in functie de situatia existenta la acel moment.