ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR C.S.U.D. - LEGISLATURA 2020-2024

 

REZULTAT CONCURS

CALENDAR CONCURS

14 iulie - 14 septembrie 2020, ora 14 - depunerea dosarelor;
17 septembrie 2020 - concurs;

 

METODOLOGIE DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A ALEGERILOR PENTRU DIRECTORUL CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD) LA INSTITUTIA ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT (IOSUD) UNIVERSITATEA TEHNICA “GHEORGHE ASACHI” DIN IASI

ANEXE
                  ANEXA 1 Cerere tip de înscriere;
                  ANEXA 2 Procesul verbal la concursul de Director CSUD;
                  ANEXA 3 Procesul verbal online la concursul de Director CSUD.

 

Ordinul 6129/2016
          Anexa ordin - Standardele minimale pentru conferirea calitatii de conducator de doctorat

 

DOSARE CONCURS

Prof. univ.dr.ing. ALINA ADRIANA MINEA - Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

1. CV_RO
2. CV_EN
3. Lista de lucrari
4. Memoriu de activitaet_RO
5. Memoriu de activitate_EN
6. Fisa indeplinire standarde

Prof.univ.dr.ing.ec. DUMITRU NEDELCU - Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial

1. CV_RO
2. CV_EN
3. Lista de lucrari
4. Memoriu de activitaet_RO
5. Memoriu de activitate_EN
6. Fisa indeplinire standarde