METODOLOGIE DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A ALEGERILOR PENTRU CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD) LA INSTITUTIA ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT (IOSUD) UNIVERSITATEA TEHNICA “GHEORGHE ASACHI” DIN IASI.

OMECTS 4478/23.06.2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învatamântul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 – Matematica si Stiinte ale naturii, P2 - Stiinte ingineresti si P3 - Stiinte biomedicale din cadrul Consiliului National pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.

 

DOSARELE CANDIDATILOR LA CONCURS

1. Prof.univ.dr.ing.Bujoreanu Leandru-Gheorghe

- CV

- Autoevaluare

2. Prof.univ.dr.ing.Cascaval Dan

- CV

- Autoevaluare

3. Prof.univ.dr.ing.Nicolae Hurduc

- CV

- Autoevaluare

4. Prof.univ.dr.ing.Hanako Matcovschi

- CV

- Autoevaluare

5. Prof.univ.dr.ing.Pastravanu Octavian

- CV

- Autoevaluare

6. Prof.univ.dr.ing.Popa Ionel-Marcel

- CV

- Autoevaluare

7. Prof.univ.dr.ing.Olaru Radu

- CV

- Autoevaluare

8. Drd Gilca Iulian-Andrei

- CV