CONDUCATORII DE DOCTORAT AFILIATI LA FACULTATILE DIN UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI

 

1. Facultatea de Automatica si Calculatoare

2. Facultatea de Constructii si Instalatii

3. Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial

4. Facultatea de Desing Industrial si Managementul Afacerilor

5. Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata

6. Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

7. Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului "Cristofor Simionescu"

8. Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului

9. Facultatea de Mecanica

10. Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor