Intocmirea dosarului pentru obtinerea calitatii de conducator de doctorat

Pentru obtinerea calitatii de conducator de doctorat, candidatii trebuie sa sustina teza de abilitare in conformitate cu Ordinul nr. 3121/27.01.2015. Standardele minimale pentru conferirea calitatii de conducator de doctorat se regasesc in Anexa la Ordinul 6129/2016 .

In cadrul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi a fost aprobaat PROCEDURA PRIVIND OBTINEREA ATESTATULUI DE ABILITARE COD. PO.CSUD. 05 care prezinta modalitatea de obtinere a calitatii de conducator de doctorat.

1. PROCEDURA PRIVIND OBTINEREA ATESTATULUI DE ABILITARE COD. PO.CSUD. 05

2. Formularul PO.CSUD.05 - F1 - Cerere tip pentru sustinere abilitare
3. Formularul PO.CSUD.05 - F2 - Declaratia pe proprie raspundere
4. Formularul PO.CSUD.05 - F3 - Cerere privind sustinerea publica a tezei de abilitare
5. Formularul PO.CSUD.05 - F4 - Raportul de evaluare al comisiei la sustinerea publica a tezei de abilitare
6. Formularul PO.CSUD.05 - F5 - Cerere desfasurare activitate conducator de doctorat