Ordine de confirmare din anul 2014

1. Ordinul 20 din 21.01.2014

2. Ordinul 165 din 07.04.2014

3. Ordinul 377 din 15.07.2014

4. Ordinul 634 din 11.11.2014

5.Ordinul 694 din 10.12.2014