Ordine de confirmare din anul 2015

1. Ordinul 3181 din 06.02.2015

2. Ordinul 3869 din 19.05.2015

3. Ordinul 4643 din 30.07.2015

4. Ordinul 5304 din 25.09.2015

5. Ordinul 5954 din 07.12.2015