Ordine de confirmare din anul 2020

1. Ordinul 3122 din 29.01.2020

2. Ordinul 4021 din 07.04.2020

3. Ordinul 4496 din 10.06.2020  - diploma poate fi ridicata incepand cu data de 01.07.2020.