I. REGULAMENTE

REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea activitatilor de studii universitare de doctorat - FORMULARE

1. FORMULAR F4 - Proces verbal sustinere proiect cercetare online - WORD / PDF

2. FORMULAR F5 - Proces verbal sustinere raport cercetare online - WORD / PDF

REGULAMENTUL Scolii doctorale

ANEXE LA REGULAMENT

         1. Domeniile in care se organizeaza doctoratul la TUIASI

         2. Procesul verbal de sustinere a colocviului de admitere - WORD / PDF

         3. Procesul verbal de sustinere a proiectului de cercetare stiintifica - WORD / PDF

        4. Procesul verbal pentru sustinerea raportului stiintific - WORD / PDF

        5. Programul de pregatire universitara avansata, anul I 2020/2021 - WORD / PDF

        6. Programul de cercetare stiintifica, anul II 2020/2021 - WORD / PDF

        7. Catalogul pentru examenele sustinute de studentii doctoranzi din anul I admisi in anul 2020 - WORD / PDF

CONTRACTE DE DOCTORAT - 2020/2021

PLANURI DE INVATAMANT

LISTA STUDENTILOR DOCTORANZI  - la data de 01.10.2020

TEME DE CERCETARE

 


II. MODELE CERERI

     Model cerere intrerupere program - WORD

     Model cerere prelungire program cercetare - WORD

     Model cerere sistare perioada de prelungire program cercetare - WORD

     Model cerere perioada de gratie - WORD

     Formular tipizat - cerere sustinere raport cercetare - WORD / PDF

     Model cerere schimbare conducator doctorat - WORD

     Model cerere schimbare titlu teza - WORD

     Model cerere retragere doctorat - WORD

     Model cerere decont cheltuieli - WORD

     Model cerere decalare sustinere raport cercetare - WORD

IMPORTANT! - Toate modelele trebuie prelucrate, nu se printeaza si se completeaza - NU SUNT FORMULARE TIPIZATE!

 


III. DOCUMENTE SUSTINERE TEZA DOCTORAT

  1. Procedura pentru sustinerea tezelor de doctorat - FORMULARE - 1-18

    Formularul PO.CSUD.01-F3 - Cerere privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de doctorat
    Formularul PO.CSUD.01-F4 - Cerere presustinere teza
    Formularul PO.CSUD.01-F5 - Avizul comisiei de îndrumare
    Formularul PO.CSUD.01-F6 - Referat Director scoala doctorala
    Formularul PO.CSUD.01-F7 - Referat Director CCPD
    Formularul PO.CSUD.01-F8 - Cerere aprobare comisie doctorat

    Formularul PO.CSUD.01-F9 - Cerere sustinere publica teza doctorat

Model de prima pagina la rezumatul tezei de doctorat

 2. Procedura pentru sustinerea online a tezelor de doctorat în situatia instituirii unor masuri exceptionale la nivel local si/sau national prin acte normative emise de autoritatile   competente - COD PO.CSUD.06 - FORMULARE - 1-19

    Formularul PO.CSUD.06-F3 - Cerere privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de doctorat
    Formularul PO.CSUD.06-F4 - Cerere presustinere teza
    Formularul PO.CSUD.06-F5 - Avizul comisiei de îndrumare
    Formularul PO.CSUD.06-F6 - Referat Director scoala doctorala
    Formularul PO.CSUD.06-F7 - Referat Director CCPD
    Formularul PO.CSUD.06-F8 - Cerere aprobare comisie doctorat

    Formularul PO.CSUD.06-F9 - Cerere sustinere publica teza doctorat
    Formularul PO.CSUD.06-F19 - Etapele tehnice si ghidul de utilizare pentru presustinerea si sustinerea publica a tezelor de doctorat în regim online

Model de prima pagina la rezumatul tezei de doctorat sustinuta online

Procedure for the development and defence of the doctoral thesis - Forms

IMPORTANT! - Toate FORMULARELE trebuie prelucrate, nu se printeaza si se completeaza - NU SUNT FORMULARE TIPIZATE!


IV. DOCUMENTE PLATA COMISIE TEZA DOCTORAT

Referatele tip pentru plata referentilor oficiali care fac parte din comisiile de sustinere a tezelor de doctorat - WORD / PDF

Fisa de pontaj - WORD / PDF

IMPORTANT ! - Referatele tip pentru plata membrilor comisiei de sustinere a tezei de doctorat împreuna cu actele mentionate la punctul 2, alin. a) din Decizia nr. 1737/24.07.2012 (actele sunt necesare doar pentru membrii comisiei care nu sunt angajati ai universitatii) se vor depune la Directia Resurse Umane cu cel putin 10 zile lucratoare anterior datei de sustinere publica a tezei de doctorat.

Pentru referentii straini, se vor prezenta urmatoarele acte:

DECIZIA 1737/24.07.2012

MODEL CV EUROPASS