I. REGULAMENTE

REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea activitatilor de studii universitare de doctorat

REGULAMENTUL Scolii doctorale

ANEXE LA REGULAMENT

         1. Domeniile in care se organizeaza doctoratul la TUIASI

         2. Procesul verbal de sustinere a colocviului de admitere - WORD / PDF

         3. Procesul verbal de sustinere a proiectului de cercetare stiintifica - WORD / PDF

        4. Procesul verbal pentru sustinerea raportului stiintific - WORD / PDF

        5. Programul de pregatire universitara avansata, anul I 2019/2020 - WORD / PDF

        6. Programul de cercetare stiintifica, anul II 2019/2020 - WORD / PDF

        7. Catalogul pentru examenele sustinute de studentii doctoranzi din anul I admisi in anul 2019 - WORD / PDF

CONTRACTE DE DOCTORAT - 2019/2020

PLANURI DE INVATAMANT

LISTA STUDENTILOR DOCTORANZI  - la data de 01.10.2019

TEME DE CERCETARE


II. MODELE CERERI

     Model cerere intrerupere program - WORD

     Model cerere prelungire program cercetare - WORD

     Model cerere sisatre perioada de prelungire program cercetare - WORD

     Model cerere perioada de gratie - WORD

     Formular tipizat - cerere sustinere raport cercetare - WORD / PDF

     Model cerere schimbare conducator doctorat - WORD

     Model cerere schimbare titlu teza - WORD

     Model cerere retragere doctorat - WORD

     Model cerere decont cheltuieli - WORD

     Model cerere decalare sustinere raport cercetare - WORD

IMPORTANAT! - Toate modelele trebuie prelucrate, nu se printeaza si se completeaza - NU SUNT FORMULARE TIPIZATE!


III. DOCUMENTE SUSTINERE TEZA DOCTORAT

    Procedura pentru sustinerea tezelor de doctorat

    Procedure for the development and defence of the doctoral thesis
    FORMULARE - Forms

    Formularul PO.CSUD.01-F3 - Cerere privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de doctorat
    Formularul PO.CSUD.01-F4 - Cerere presustinetre teza
    Formularul PO.CSUD.01-F5 - Avizul comisiei de îndrumare
    Formularul PO.CSUD.01-F6 - Referat Director scoala doctorala
    Formularul PO.CSUD.01-F7 - Referat Director CCPD
    Formularul PO.CSUD.01-F8 - Cerere aprobare comisie doctorat

    Formularul PO.CSUD.01-F9 - Cerere sustinere publica teza doctorat
    Model de prima pagina la rezumatul tezei de doctorat

IMPORTANAT! - Toate FORMULARELE trebuie prelucrate, nu se printeaza si se completeaza - NU SUNT FORMULARE TIPIZATE!


IV. DOCUMENTE PLATA COMISIE TEZA DOCTORAT

Referatele tip pentru plata referentilor oficiali care fac parte din comisiile de sustinere a tezelor de doctorat - WORD / PDF

Fisa de pontaj - WORD / PDF

IMPORTANT ! - Referatele tip pentru plata membrilor comisiei de sustinere a tezei de doctorat împreuna cu actele mentionate la punctul 2, alin. a) din Decizia nr. 1737/24.07.2012 (actele sunt necesare doar pentru membrii comisiei care nu sunt angajati ai universitatii) se vor depune la Directia Resurse Umane cu cel putin 10 zile lucratoare anterior datei de sustinere publica a tezei de doctorat.

Pentru referentii straini, se vor prezenta urmatoarele acte:

DECIZIA 1737/24.07.2012

MODEL CV EUROPASS