NOUTATI

 

RAPOARTELE DE EVALUARE INTERNA A SCOLII DOCTORALE SI A DOMENIILOR DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Metodologie de alegerea directorului Scolii doctorale si a consiliului acesteia la institutia organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) - Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Metodologie de înfiintare a Scolii doctorale

Conferinta Scolilor doctorale, 7-9 mai 2020

PROCEDURA de organizare si desfasurare a admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat - FORMULARE

PROCEDURA privind recunoasterea calitatii de conducator de doctorat obtinuta în strainatate - CERERE TIP

PROCEDURA privind recunoasterea titlului de doctor obtinut în strainatate - CERERE TIP

Informatii bancare pentru plata in valuta (EURO) a taxelor de scolarizare de catre cetatenii din afara spatiului comunitar

 

LEGISLATIE

ORDIN nr. 5110 din 17 septembrie 2018 privind aprobarea standardelor nationale minimale pentru acordarea titlului de doctor

Ordinul nr. 5923/2016 -Metodologie echivalare titlu de doctor

Ordinul nr. 5921/2016 - Metodologie echivalare conducere doctorat

H.G. 134/02.03.2016 - Modificare H.G. 681/2011 - Codul studiilor universitare de doctorat

Ordinul 3482/24.03.2016 privind Regulamentul de functionare a CNATDCU si Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat

Ordonanta privind modificarea Legii 1 si HG de modificare a Codului studiilor doctorale

Ordinul nr. 3121/27.01.2015 privind organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de abilitare

Ordinul nr. 5648/113.12.2013 privind modificarea Ordinului 5691/2011 referitor la sustinerea tezelor de abilitarea in vederea conferirii calitatii de conducator de doctorat

Ordonanta 22/2009 - privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de scolarizare, in valuta, a cetatenilor care studiaza pe cont propriu in Romania, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiana

Legea privind modificarea studiilor universitare de doctorat

Legea Educatiei Nationale - 1/2011

Codul studiilor universitare de doctorat HG 681/2011