NOUTATI

Norme pentru desfasurarea activitatilor studentilor doctoranzi în anul universitar 2021-2022, în conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea îmbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2

Strategia de prevenire si combatere a fenomenului de plagiat in Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi

Procedura de alegere a membrilor Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (C.S.U.D. ) în instituTia organizatoare de studii Universitare De Doctorat (IOSUD)
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Metodologie de alegerea directorului Scolii doctorale si a consiliului acesteia la institutia organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) - Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Procedura de alegere a Directorilor Consiliilor de Coordonare a Programelor Doctorale ale facultatilor si de constituire a acestor consilii

Metodologie de înfiintare a Scolii doctorale

Conferinta Scolii Doctorale

PROCEDURA de organizare si desfasurare a admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat - FORMULARE

PROCEDURA privind recunoasterea calitatii de conducator de doctorat obtinuta în strainatate - CERERE TIP

PROCEDURA privind recunoasterea titlului de doctor obtinut în strainatate - CERERE TIP

Informatii bancare pentru plata in valuta (EURO) a taxelor de scolarizare de catre cetatenii din afara spatiului comunitar

Procedura de afiliere si încetare a afilierii a conducatorilor de doctorat la Scoala doctorala - Formulare

Procedura privind preventia si asigurarea respectarii normelor de etica si integritate academica, în cadrul studiilor doctorale din IOSUD-TUIASI

Procedura de evaluare a conducatorilor de doctorat de catre structurile de management - Formular F1, Formular F2, Anexa 1

Procedura de initiere, aprobare, monitorizare si evaluare periodica a programelor universitare de doctorat  - Formular F1, Formular F2, Anexa A1, Anexa A2, Anexa A3

Procedura de asigurare a îndeplinirii nivelului 8 de calificare conform cadrului national al calificarilor (cnc) si cadrului european al calificarilor (eqf)

GHID pentru elaborarea si redactarea tezelor de doctorat

Procedura privind organizarea si desfasurarea studiilor postdoctorale de cercetare avansata

Procedura privind verificarea respectarii eticii si deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat (perioada 1990-2016) din IOSUD-TUIASI

LEGISLATIE

ORDIN nr. 5110 din 17 septembrie 2018 privind aprobarea standardelor nationale minimale pentru acordarea titlului de doctor

Ordinul nr. 5923/2016 -Metodologie echivalare titlu de doctor

Ordinul nr. 5921/2016 - Metodologie echivalare conducere doctorat

H.G. 134/02.03.2016 - Modificare H.G. 681/2011 - Codul studiilor universitare de doctorat

Ordinul 3482/24.03.2016 privind Regulamentul de functionare a CNATDCU si Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat

Ordonanta privind modificarea Legii 1 si HG de modificare a Codului studiilor doctorale

Ordinul nr. 3121/27.01.2015 privind organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de abilitare

Ordinul nr. 5648/13.12.2013 privind modificarea Ordinului 5691/2011 referitor la sustinerea tezelor de abilitarea in vederea conferirii calitatii de conducator de doctorat

Ordonanta 22/2009 - privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de scolarizare, in valuta, a cetatenilor care studiaza pe cont propriu in Romania, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiana

Legea privind modificarea studiilor universitare de doctorat

Legea Educatiei Nationale - 1/2011

Codul studiilor universitare de doctorat HG 681/2011