METODOLOGII TEME DE CERCETARE

 

1. Facultatea de Automatica si Calculatoare

2. Facultatea de Constructii si Instalatii si Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului

3. Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial

4. Facultatea de Design Industrial si Managementul Afacerilor

5. Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata

6. Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

7. Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului "Cristofor Simionescu"

8. Facultatea de Mecanica

9. Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

 

 

INSTRUCTIUNI privind elaborarea Metodologiei de selectare a temelor de cercetare si a temelor prioritare fiecarui domeniu de doctorat