TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU COLOCVIUL DE ADMITERE LA DOCTORAT

sesiunea septembrie 2020

 

1. Facultatea de Automatica si Calculatoare

2. Facultatea de Constructii si Instalatii

3. Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial

4. Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata

5. Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

6. Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului

7. Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului

8. Facultatea de Mecanica

9. Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

10. Facultatea de Design Industrial si Managementul Afacerilor