TEZE DE ABILITARE CE URMEAZA A FI SUSTINUTE ONLINE LA UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI

 

BAZA DE DATE - CONDUCATORII DE DOCTORAT DIN CADRUL UNIVERSITATII TEHNICE "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI (.xls)

1. Facultatea de Automatica si Calculatoare

Nr. crt.
Numele si Prenumele candidatului
Domeniul
Titlul tezei de abilitare

Componenta comisiei de abilitare propusa

Componenta dosar abilitare

Data sustinerii

1.

Prof.univ.dr.ing. MARIUS KLOETZER

Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi

Ingineria sistemelor

Strategii de planificare bazate pe sisteme cu evenimente discrete/Planning strategies based on discrete event systems

1. Prof.univ.dr.ing. Adrian Filipescu - Universitatea "Dunarea de Jos” din Galati;

2. Prof.univ.dr.ing. Ion Necoara - Universitatea " „Politehnica” din Bucuresti

3. Pof.univ.dr.ing. Octavian Pastravanu  - Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi

1. Curriculum vitae

2. Rezumat teza abilitare

3. Lista de lucrari

4. Fisa indeplinire standarde

5. Teza abilitare

6. Portofoliu de lucrari

-

2. Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului "Cristofor Simionescu"

Nr. crt.
Numele si Prenumele candidatului
Domeniul
Titlul tezei de abilitare

Componenta comisiei de abilitare propusa

Componenta dosar abilitare

Data sustinerii

1.

Prof.univ.dr.ing. MARGARETA GABRIELA CIOBANU

Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi

Chimie

Materiale micro- si nanostructurate cu aplicatii în medicina si protectia mediului / Micro- and nanostructured materials with applications in medicine and environmental protection”

1. Prof.univ.dr.ing. Nicolae Hurduc - Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi;

2. Prof.univ.dr.chim. Aurel Pui - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza' din Iasi;

3. Prof.univ.dr.ing. Danut-Ionel Vaireanu - Universitatea „Politehnica” din Bucuresti;

1. Curriculum vitae

2. Rezumat teza abilitare

3. Lista de lucrari

4. Fisa indeplinire standarde

5. Teza abilitare

6. Portofoliu de lucrari

-
2.

Conf.univ.dr.ing. BRINDUSA MIHAELA SLUSER

Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi

Ingineria mediului

Abordarea integrata în evaluarea, tratarea si managementul poluarii mediului / Integrated approach on assessment, treatment and management of environmental pollution

1. Prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu - Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi;

2. Prof.univ.dr.ing. Ecaterina Matei - Universitatea „Politehnica” din Bucuresti;

3. Prof.univ.dr.ing. Florica Manea - Universitatea „Politehnica” din Timisoara;

 

1. Curriculum vitae

2. Rezumat teza abilitare

3. Lista de lucrari

4. Fisa indeplinire standarde

5. Teza abilitare

6. Portofoliu de lucrari

-