TEZE DE DOCTORAT CARE VOR FI SUSTINUTE ONLINE
in Luna IUNIE 2021

 

 

1. Facultatea de Mecanica

Nr. crt..
Numele si prenumele studentului doctorand
Domeniul

Comisia de sutinere a tezei

Titlul tezei de doctorat / Rezumat

Data, ora si locul de desfasurare a sustinerii publice

1.
Grigorean Stefan  - CV
Inginerie mecanica

Conf.univ.dr.ing. Ianus Gelu - presedinte
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Prof.univ.dr.ing. Dumitrascu Gheorghe - conducator de doctoratCV
Universitatea i” din Iasi

Prof.univ.dr.ing. Costea Monica-Liana - referent oficial CV
Universitatea „Politehnica” din Bucuresti

Prof.univ.dr.ing. Ion Ion - CV
Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati

Prof.univ.dr.ing. Popescu Aristotel - referent oficial CV
Universitatea
Tehnica “Gheorghe Asachi din Iasi

Cercetari privind combustoare adaptabile sistemelor solare hibride cu ciclu închis

Rezumat

30 iunie 2021, ora 10,00

Link-ul pentru sustinerea tezei de doctorat este meet.google.com/dbo-ttqk-pqj