TEZE DE DOCTORAT CARE VOR FI SUSTINUTE ONLINE
in Luna SEPTEMBRIE 2020

 

1. Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial

Nr. crt..
Numele si prenumele studentului doctorand
Domeniul

Comisia de sutinere a tezei

Titlul tezei de doctorat / Rezumat

Data, ora si locul de desfasurare a sustinerii publice

1.
Bosoanca Gheorghe - CV
Inginerie industriala

Prof.univ.dr.ing. Axinte Eugen - presedinte
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Prof.univ.dr.ing. Slatineanu Laurentiu- conducator de doctoratCV
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Prof.univ.dr.ing. Oancea Gheorghe - referent oficial - CV
Universitatea "Transilvania” din Brasov

Prof.univ.dr.ing. Tîtu Aurel Mihai - referent oficial CV
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Prof.univ.dr.ing. Dodun Oana - referent oficial - CV
Universitatea
Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Contributii teoretice si experimentale la studiul procesului de prelucrare prin electroeroziune cu electrod filiform

Rezumat

18 septembrie 2020, ora 10,30

Link-ul pentru sustinerea tezei de doctorat este https://meet.google.com/tzc-bffa-qhw

 

2.
Chifan Florin  - CV
Inginerie industriala

Prof.univ.dr.ing. Axinte Eugen - presedinte
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Prof.univ.dr.ing. Dumitras Catalin Gabriel - conducator de doctoratCV
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Prof.univ.dr.ing. Zapciu Miron - referent oficial - CV
Universitatea "Politehnica” din Bucuresti

Prof.univ.dr.ing. Racz Sever-Gabriel - referent oficial CV
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Prof.univ.dr.ing. Horodinca Mihaita - referent oficial - CV
Universitatea
Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Cercetari teoretice si experimentale privind dinamica procesului de frezare a suprafetelor complexe pe masini cu comanda numerica

Rezumat

24 septembrie 2020, ora 10,00

Link-ul pentru sustinerea tezei de doctorat este - https://meet.google.com/nea-gjpi-fpq

 

 

2. Facultatea de Inginerie Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Nr. crt..
Numele si prenumele studentului doctorand
Domeniul

Comisia de sutinere a tezei

Titlul tezei de doctorat / Rezumat

Data, ora si locul de desfasurare a sustinerii publice

1.
Abunei Adrian Marius  - CV
Inginerie electronica si telecomunicatii

Prof.univ.dr.ing. Daniela Tarniceriu - presedinte
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Prof.univ.dr.ing. Ion Bogdan - conducator de doctoratCV
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Prof.univ.dr.ing. Ion Marghescu - referent oficial - CV
Universitatea "Politehnica" din Bucuresti

Prof.univ.dr.ing. Petru-Tudor Palade - referent oficial CV
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Conf.univ.dr.ing. Ciprian-Romeo Comsa - referent oficial - CV
Universitatea
Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Contributii privind transmiterea fiabila a mesajelor critice în retele de comunicatii intervehiculare

Rezumat

07 septembrie 2020, ora 12,00

Link-ul pentru sustinerea tezei de doctorat este -
Teza de doctorat Adrian-Marius Abunei: sustinere publica online

 

3. Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata

Nr. crt..
Numele si prenumele studentului doctorand
Domeniul

Comisia de sutinere a tezei

Titlul tezei de doctorat / Rezumat

Data, ora si locul de desfasurare a sustinerii publice

1.
Rugina Lulian Catalin - CV
Inginerie electrica

Prof.univ.dr.ing. Temneanu Marinel Costel - presedinte
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Prof.univ.dr.ing. Ciobanu Romeo Cristian - conducator de doctoratCV
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Conf.univ.dr. Stefanachi Bogdan - referent oficial - CV
Universitatea „Alexandru loan Cuza” din lasi

Prof.univ.dr.ing. Milici Dan Laurentiu- referent oficial CV
Universitatea ,,Stefan cel Mare" din Suceava

Conf.univ.dr.ing. Brânzila Marius-Ciprian - referent oficial - CV
Universitatea
Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Contributii privind îmbunatatirea calitatii serviciilor pe baza de aplicatii software dedicate

Rezumat

10 septembrie 2020, ora 09,00

Link-ul pentru sustinerea tezei de doctorat este - https://meet.google.com/scv-jbic-fdm

2.
Donose Costel- CV
Inginerie electrica

Prof.univ.dr.ing. Temneanu Marinel Costel - presedinte
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Prof.univ.dr.ing. Cristina-Mihaela Schreiner - conducator de doctoratCV
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Conf.univ.dr. Stefanachi Bogdan - referent oficial - CV
Universitatea „Alexandru loan Cuza” din lasi

Prof.univ.dr. Ciorap Radu-George - referent oficial CV
Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi

Prof.univ.dr.ing. Haba Cristian-Gyözö - referent oficial - CV
Universitatea
Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Aplicatii educationale ale laboratoarelor virtuale în domeniul electrotehnic

Rezumat

10 septembrie 2020, ora 10,30

Link-ul pentru sustinerea tezei de doctorat este - https://meet.google.com/scv-jbic-fdm

3.
Contofan Lulian Cosmin - CV
Inginerie electrica

Prof.univ.dr.ing. Temneanu Marinel Costel - presedinte
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Prof.univ.dr.ing. Ciobanu Romeo Cristian - conducator de doctoratCV
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Dr. Magdalena Aflori CS ll - referent oficial - CV
Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni" lasi

Conf.univ.dr.ing. Milici Mariana Rodica - referent oficial CV
Universitatea ,,Stefan cel Mare" din Suceava

Prof.univ.dr.ing. Olariu Marius Andrei - referent oficial - CV
Universitatea
Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Dezvoltarea de sisteme de ecranare electromagnetica pe baza de materiale reciclate

Rezumat

10 septembrie 2020, ora 12,00

Link-ul pentru sustinerea tezei de doctorat este - https://meet.google.com/scv-jbic-fdm

4.
Ungureanu Laurentiu Iulian- CV
Inginerie electrica

Prof.univ.dr.ing. Temneanu Marinel Costel - presedinte
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Prof.univ.dr.ing. Ciobanu Romeo Cristian - conducator de doctoratCV
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Dr. Magdalena Aflori CS ll - referent oficial - CV
Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni" lasi

Dr. Borza Firuta CS I- referent oficial CV
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica - IFT lasi

Conf.univ.dr.ing. Trandabat Alexandru Florentin - referent oficial - CV
Universitatea
Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Contributii la studiul si dezvoltarea sistemelor distribuite cu purtatori multipli de energie

Rezumat

10 septembrie 2020, ora 13,30

Link-ul pentru sustinerea tezei de doctorat este - https://meet.google.com/scv-jbic-fdm

4. Facultatea de Design Industrial si Mangementul Afacerilor

Nr. crt..
Numele si prenumele studentului doctorand
Domeniul

Comisia de sutinere a tezei

Titlul tezei de doctorat / Rezumat

Data, ora si locul de desfasurare a sustinerii publice

1.
Agafitei Iuliana Georgiana - CV
Inginerie si management

Prof.univ.dr.ing. Antonela Curteza - presedinte
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Prof.univ.dr.ing. Silvia Avasilcai- conducator de doctoratCV
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Prof.univ.dr.ing. ec. Bacali Laura - referent oficial - CV
Universitatea
Tehnica din Cluj Napoca

Prof.univ.dr.ing. Anca Draghici - referent oficial CV
Universitatea
"Politehnica" din Timisoara

Prof.univ.dr.ing. Carmen Aida Hutu- referent oficial - CV
Universitatea
Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Inovarea prin co-creare

Rezumat

23 septembrie 2020, ora 12,00

Link-ul pentru sustinerea tezei de doctorat este - http://meet.google.com/vmj-ouyc-ibs

4. Facultatea de Mecanica

Nr. crt..
Numele si prenumele studentului doctorand
Domeniul

Comisia de sutinere a tezei

Titlul tezei de doctorat / Rezumat

Data, ora si locul de desfasurare a sustinerii publice

1.
Serban Alexandru - CV
Inginerie mecanica

Conf.univ.dr.ing. Ianus Gelu - presedinte
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Prof.univ.dr.ing. Bârsanescu Paul-Doru - conducator de doctoratCV
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Prof.univ.dr.ing. Constantinescu Dan Mihai - referent oficial - CV
Universitatea „Politehnica” din Bucuresti

Prof.univ.habil.dr.ing. Mârsavina Liviu - referent oficial CV
Universitatea
"Politehnica" din Timisoara

Prof.univ.dr.ing. Manta Vasile Ion - referent oficial - CV
Universitatea
Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Cercetari privind procesarea de imagine si optimizarea structurala a materialelor compozite stratificate, cu ajutorul tehnicilor avansate de calcul

Rezumat

24 septembrie 2020, ora 9,00

Link-ul pentru sustinerea tezei de doctorat este - https://meet.google.com/wan-imyz-fuq

2.
Comanici Ana Maria (David) - CV
Inginerie mecanica

Conf.univ.dr.ing. Ianus Gelu - presedinte
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Prof.univ.dr.ing. Bârsanescu Paul-Doru - conducator de doctoratCV
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Prof.univ.dr.ing.DHC Hadar Anton - referent oficial - CV
Universitatea „Politehnica” din Bucuresti

Prof.univ.habil.dr.ing. Cerbu Camelia - referent oficial CV
Universitatea
"Transilvania” din Brasov

Prof.univ.dr.ing. Condurache Daniel - referent oficial - CV
Universitatea
Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Contributii privind extinderea domeniului de aplicare al unor teorii de stare limita, pentru materiale metalice

Rezumat

25 septembrie 2020, ora 09,00

Link-ul pentru sustinerea tezei de doctorat este - https://meet.google.com/jpv-cbcs-agf

3.
Racu Cristina Magda (Cazacu)- CV
Inginerie mecanica

Conf.univ.dr.ing. Ianus Gelu - presedinte
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Prof.univ.dr.ing. Doroftei Ioan - conducator de doctoratCV
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Prof.univ.dr.ing. Mândru Silviu Dan - referent oficial - CV
Universitatea Tehnica din Cluj Napoca

Prof.univ.dr.ing. Lovasz Erwin Christian - referent oficial CV
Universitatea
"Politehnica” din Timisoara

Prof.univ.dr.ing. Virgil Atanasiu- referent oficial - CV
Universitatea
Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Cercetari privind dezvoltarea unor noi sisteme mecatronice de reabilitare a articulatiei gleznei

Rezumat

25 septembrie 2020, ora 11,30

Link-ul pentru sustinerea tezei de doctorat este - https://meet.google.com/fbh-pbwq-jmk