TEZE DE DOCTORAT CARE VOR FI SUSTINUTE PUBLIC
in Luna FEBRUARIE 2020

 

 

1. Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului ”Cristofor Simionescu”

Nr. crt..
Numele si prenumele studentului doctorand
Domeniul

Comisia de sutinere a tezei

Titlul tezei de doctorat / Rezumat

Data, ora si locul de desfasurare a sustinerii publice

1.
CIOBOTARESCU SIMONA   - CV
Inginerie chimica

Prof.univ.dr.ing. Malutan Teodor - presedinte
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Prof.univ.dr.ing. Nicolae Hurduc - conducator de doctoratCV
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Conf.univ.dr.ing. Teboul Victor - conducator de doctoratCV
Universitatea din Angers, Franta

Prof.univ.dr. Mangalagiu lonel - referent oficial - CV
Universitatea ",Alexandru loan Cuza" din Iasi

Prof.univ.dr. Perera Aurelien - referent oficial CV
Universitatea Pierre et Marie Curie, Franta

Conf.univ.dr. Chaussedent Stephan - referent oficial - CV
Universitatea din Angers, Franta

Sinteza, modelarea moleculara si comportamentul fotocromic al polisiloxanilor continand grupari azo de cJiferite geometrii / Synthesis, molecular modeling and photochromic behaviour of polysiloxanes containing azo-groups with different geometries

Rezumat

28 februarie 2020, ora 11,00 în Sala de Consiliu a Facultatii