UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI

PERFECTIONAREA PRIN DOCTORAT

Organizare - CSUD

Legislatie - Noutati

Documente utile

Admitere - 2019

Sustinere proiect cercetare - 2019

Conducere doctorat  - abilitare

Conducatori atestati

Sustineri teze doctorat

Ordine de confirmare titlu doctor

Sustineri teze abilitare

Date de contact


Linkuri utile:

1. Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi

2. Ministerul Educatiei si Cercetarii

3. Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior

4. Proiecte strategice

 

 

PREZENTARE GENERALA

Perfectionarea prin doctorat reprezinta al treilea ciclu de pregatire universitara avansata. Programul de doctorat, colocviul de admitere la doctorat, programul de pregatire, sustinerea publica a tezei de doctorat si obtinerea diplomei de Doctor se desfasoara īn conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 si a H.G.nr. 681/2011 - Codul studiilor universitare de doctorat..


Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi are aprobare pentru organizarea doctoratului in domeniile fundamentale:

1. Stiinte ingineresti
2. Stiinte exacte

FORMELE DE PREGATIRE prin doctorat sunt:

  • cu frecventa cu bursa - BUGET - pentru o perioada de 3 ani;
  • cu frecventa fara bursa - BUGET- pentru o perioada de 3 ani;
  • cu frecventa redusa si fara bursa - BUGET- pentru o perioada de 3 ani;
  • cu frecventa redusa si cu TAXA - pentru o perioada de 3 ani;
  • cu frecventa cu TAXA - pentru o perioada de 3 ani.

Doctoratul are doua componente:

  • Programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate (anul I)
  • Programul de cercetare stiintifica (anul II si III)

CONDUCATORII DE DOCTORAT - sunt cadre didactice care indeplinesc standardele minime de abilitare cu titlul de doctor, atestati sau reatestati de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare din Ministerul Educatiei si Cercetarii. Īndrumarea unui doctorand poate fi īn cotutela cu universitati din tara si strainatate cu conditia recunoasterii bilaterale, a titlului de doctor.

CONCURSUL DE ADMITERE - se organizeaza anual, de regulã īn luna septembrie, conform calendarului aprobat de cãtre Consiliul de Administratie al universitãtii, astfel:

  • Prima proba a concursului va consta īn examenul de competenta lingvistica pentru o limba de circulatie internationala, organizat la catedra de Limbi straine a universitatii noastre. Īn urma acestui examen, candidatul va obtine un certificat cu care se va prezenta la urmatoarea proba.
  • A doua proba se organizeaza sub forma unui colocviu pe baza unei tematici si a unei bibliografii anuntate in timp util si se sustine īn fata unei comisii formata din specialisti cu titlul de doctor. La concursul de admitere se apreciaza cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoastere de catre candidati a problematicii specialitatii respective, capacitatea lor de a-si asuma initiative teoretice, experimentale si metodologice.

ELABORAREA SI SUSTINEREA TEZEI DE DOCTORAT

Elaborarea tezei de doctorat se realizeaza dupa parcurgerea Programului de pregatire universitara avansata si a Programului de cercetare stiintifica si trebuie sa contina elemente de originalitate specifice domeniului abordat.
Procedura legala de sustinere a tezei de doctorat este mentionata in actele normative amintite mai sus.