UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI


STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

“TUIASI promoveaza excelenta prin inovare, interdisciplinaritate si convergenta în studiile doctorale”


Admitere - 2021  - INSCRIERE ONLINE

Sustinere proiect cercetare - 2021

 


Legislatie - Noutati

Documente utile

 


Doctorat European

 


Evenimente

 


Conducere doctorat  - abilitare

Conducatori atestati

Sustineri teze abilitare

 


Sustineri teze doctorat

Platforma teze doctorat publice

Ordine de confirmare titlu doctor

 


Linkuri utile:

1. Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi

2. Ministerul Educatiei

3. Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior

4. Proiecte strategice

5.  Date de contact

 

PREZENTARE GENERALA

Perfectionarea prin doctorat reprezinta al treilea ciclu de pregatire universitara avansata. Programul de doctorat, colocviul de admitere la doctorat, programul de pregatire, sustinerea publica a tezei de doctorat si obtinerea diplomei de Doctor se desfasoara īn conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 si a H.G.nr. 681/2011 - Codul studiilor universitare de doctorat..

Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi are aprobare pentru organizarea doctoratului in domeniile fundamentale:

1. Stiinte ingineresti
2. Stiinte exacte

Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi organizeaza studii universitare de doctorat în 13 domenii de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice conducatori de doctorat din facultatile Unversitatii Tehnice.
Doctoratul se desfasoara în cadrul Scolii Doctorale prin intermediul Consiliilor de coordonare a programelor doctorale de la 10 facultati ale universitatii sub îndrumarea stiintifica a unui conducator de doctorat.
Candidatii, absolventi de studii de masterat, se pot înscrie la admiterea în ciclul studiilor de doctorat, ceea ce implica alegerea unui domeniu si a unui conducator de doctorat din una din Facultatile Automatica si Calculatoare, Constructii si Instalatii, Constructii de Masini si Management Industrial, Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata, Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului, Inginerie Chimica si Protectia Mediului ‚"Cristofor Simionescu”, Mecanica, Stiinta si Ingineria Materialelor, Design Industrial si Management Afacerilor.

Între motivele care va pot determina sa va înscrierii la studii universitare de doctorat ar fi:
- perfectionarea profesionala în domeniul ales;
- participarea la dezvoltarea de programe de studii integrate în parteneriat cu universitati românesti si europene care sa conduca si la obtinerea de diplome comune;
- adaptarea studiilor doctorale la tematici concrete, contractate cu mediul economic si social;
- accesarea de programe antreprenoriale personalizate pe domenii precum si derularii unor stagii practice (internship-uri) în laboratoare/centre de cercetare si companii (potentiali    angajatori), a participarii la sesiuni de consiliere si orientare profesionala etc.
- posibilitatea de a beneficia de perioade de studiu în strainatate în vederea obtinerii unei diplome duble;
- facilitarea acordarii de burse de studiu de catre companii doctoranzilor selectati în vederea angajarii dupa sau chiar înainte de absolvire în companiile respective.

FORMELE DE PREGATIRE prin doctorat sunt:

  • cu frecventa cu bursa - BUGET - pentru o perioada de 3 ani;
  • cu frecventa fara bursa - BUGET - pentru o perioada de 3 ani;
  • cu frecventa redusa si fara bursa - BUGET- pentru o perioada de 3 ani;
  • cu frecventa redusa si cu TAXA - pentru o perioada de 3 ani;
  • cu frecventa cu TAXA - pentru o perioada de 3 ani.

Doctoratul are doua componente:

  • Programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate (anul I)
  • Programul de cercetare stiintifica (anul II si III)

CONDUCATORII DE DOCTORAT - sunt cadre didactice care indeplinesc standardele minime de abilitare cu titlul de doctor, atestati sau reatestati de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare din Ministerul Educatiei si Cercetarii. Īndrumarea unui doctorand poate fi īn cotutela cu universitati din tara si strainatate cu conditia recunoasterii bilaterale, a titlului de doctor.

CONCURSUL DE ADMITERE - se organizeaza anual, de regulã īn luna septembrie, conform calendarului aprobat de cãtre Consiliul de Administratie al universitãtii, astfel:

  • Prima proba a concursului va consta īn examenul de competenta lingvistica pentru o limba de circulatie internationala, organizat la catedra de Limbi straine a universitatii noastre. Īn urma acestui examen, candidatul va obtine un certificat cu care se va prezenta la urmatoarea proba.
  • A doua proba se organizeaza sub forma unui colocviu pe baza unei tematici si a unei bibliografii anuntate in timp util si se sustine īn fata unei comisii formata din specialisti cu titlul de doctor. La concursul de admitere se apreciaza cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoastere de catre candidati a problematicii specialitatii respective, capacitatea lor de a-si asuma initiative teoretice, experimentale si metodologice.

ELABORAREA SI SUSTINEREA TEZEI DE DOCTORAT

Elaborarea tezei de doctorat se realizeaza dupa parcurgerea Programului de pregatire universitara avansata si a Programului de cercetare stiintifica si trebuie sa contina elemente de originalitate specifice domeniului abordat.
Procedura legala de sustinere a tezei de doctorat este mentionata in actele normative amintite mai sus.