loader image

Oportunități de finanțare

Rețea de excelență în cercetare și inovare aplicativă pentru programele de studii doctorale și postdoctorale: InoHubDoc
Proiectul „Rețea de excelență în cercetare și inovare aplicativă pentru programele de studii doctorale și postdoctorale / InoHubDoc” își propune dezvoltarea abilităților de cercetare aplicativă ale studenților doctoranzi și cercetătorilor postdoctorali din Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași. Se va organiza o competiție în vederea selectării grupului țintă, care urmează a realiza activități de cercetare şi de colaborare în rețea în cadrul organizațiilor partenere (partenerii din mediul de afaceri, industrie, institute de cercetare etc). Cercetătorii selectați vor primi bursă timp de 12 luni.

Pentru mai multe detalii, vizualizați acest document.

COMPETE 2.0: PROIECTE PENTRU STIMULAREA PERFORMANŢEI ÎN CERCETARE A TINERILOR CERCETĂTORI DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII TEHNICE ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI

Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) implementează proiectul Dezvoltarea instituțională a TUIASI prin creșterea performanței în cercetare, dezvoltare și inovare – COMPETE 2.0  , finanțat prin Contractul nr. 27PFE/2021 în cadrul Programului 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională – Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI din cadrul PNCDI III.

Pentru mai multe detalii, vizualizați acest document

Cererea de finanţare și anexele în format editabil

Translate »