loader image

DocTalent4EU

DocTalent4EU – un nou proiect marca TUIASI

DocTalent4EU: Transforming Europe Through Doctoral Talent and Skills Recognition

Horizon Europe: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-50

În acest proiect, TUIASI se află într-un parteneriat activ cu alte 7 universități europene, Universitatea Côte d’Azur fiind coordonatorul.

Proiectul va dezvolta acreditări digitale sub marca europeană „DocTalent4EU credentials”, licențiate sub CC-BY-NC, pentru a permite recunoașterea pe scară largă a abilităților și competențelor transferabile pe care le-au obținut studenţii doctoranzi şi cercetătorii la început de carieră (ECR), cu referire la clasificarea ESCO. ESCO este o clasificare multilingvă a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor, creată de Comisia Europeană pentru a îmbunătăți furnizarea de informații privind cererea de competențe pe piața muncii. Aceasta este concepută pentru a ajuta indivizii, angajatorii, universitățile și furnizorii de formare, oferindu-le informații actualizate și standardizate despre competențe.

Pentru a asigura conformitatea cu standardele înalte și asigurarea calității, acreditările DocTalent4EU vor fi create și eliberate sub îndrumarea unui Comitet științific format din 7 reprezentanți ai sectorului academic (directori CSUD sau de școli doctorale pentru fiecare partener academic din consorțiu), precum și 7 reprezentanți ai sectorului non-academic (dintre companiile partenere). Acest comitet științific va evalua acordarea acreditărilor DocTalent4EU candidaților doctoranzi care doresc să-și vadă abilitățile transferabile dobândite recunoscute oficial.

Scopul general al proiectului este de a îmbunătăți capacitatea de angajare a studenţilor doctoranzi printr-un sistem de recunoaștere puternic, vizibil și inovator, a celor mai solicitate competențe transferabile (bazându-se pe cadrul ESCO) pe care cercetătorii la începutul carierei (ECR) le dobândesc sau le vor dobândi prin intermediul activităților de pregătire și cercetare doctorală. Consorțiul va adopta o abordare multi-actor care implică părți interesate non-universitare (de exemplu, autorități publice, mediu industrial sau de afaceri) pentru a îmbunătăți formarea de competențe transferabile și pentru a dezvolta centre locale de management a talentelor. Proiectul va dezvolta, de asemenea, un nou prototip bazat pe învățarea automată pentru a sprijini ESCO în actualizarea continuă și estimarea celor mai solicitate competențe pe piața muncii, în funcție de competențele așteptate din colecțiile de oferte de locuri de muncă.

O altă parte a proiectului constă în dezvoltarea unor centre locale de management al talentului, un fel de centre de consiliere și orientare în carieră, cu o structură asemănătoare, dar orientate spre doctoranzi și cercetători postdoctorat. Există un nucleu deja, la nivelul TUIASI, deoarece sunt 5-7 conducători de doctorat, din diverse domenii, care au certificate de formatori în consiliere și orientare profesională. Acest centru va trebui înființat în luna septembrie, având drept obiectiv cel puțin 15 tineri cercetători care să apeleze la serviciile sale.

Parteneriat:

  • Université Côte d’Azur, Franţa: Dr. Rani Dang et Dr. Auréa Cophignon- Director proiect
  • “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania: Prof. Alina-Adriana Minea
  • Université d’Alcalá, Spania: Prof. Ignacio Bravo
  • University of Porto, Portugalia: Joao Pedro Pègo
  • University of Limerick, Irlanda: Dr.Gerard Downes
  • University of Western Norway, Norvegia: Guillaume Lapeyre
  • UiT The Arctic University of Norway, Norvegia: Dr. Hanne Johnsen
  • European University Foundation: Dr. Federica Bartolozzi, Debora Lucque

Anunț selecție studenți doctoranzi pentru DocTalent4EU Summer School on “Enhancing Communication and Negotiation Skills for PhD Candidates”

Școala de vara DocTalent4EU este o oportunitate unică pentru studenţii doctoranzi din medii diferite de a beneficia de o experiență de învățare multiculturală şi cuprinzătoare, care combină instruirea online și față în față, oportunități de relaționare cu alți participanți din cele 7 instituții partenere, precum și instructori internaţionali. Rezultatul va fi acumularea de cunoștințe și abilități valoroase care vor îmbunătăți calificările profesionale și perspectivele de carieră ale participanților.Școala de vară DocTalent4EU este despre „Îmbunătățirea abilităților de comunicare și negociere pentru studenţii doctoranzi” și va avea două module, unul online și unul onsite la Universitatea din Limerick, Irlanda, in perioada 28-30 mai 2024.

Anunț selecție studenți doctoranzi pentru DocTalent4EU Winter School on “Enhancing Communication and Negotiation Skills for PhD Candidates”

Școala de iarnă DocTalent4EU este o oportunitate unică pentru studenţii doctoranzi din medii diferite de a beneficia de o experiență de învățare multiculturală şi cuprinzătoare, care combină instruirea online și față în față, oportunități de relaționare cu alți participanți din cele 7 instituții partenere, precum și instructori internaţionali. Rezultatul va fi acumularea de cunoștințe și abilități valoroase care vor îmbunătăți calificările profesionale și perspectivele de carieră ale participanților.
Școala de iarnă DocTalent4EU este despre „Îmbunătățirea abilităților de comunicare și negociere pentru studenţii doctoranzi” și va avea două module, unul online și unul onsite la  Universitatea Côte d’Azur, Nisa, 5 și 6 decembrie 2023.

NOU: Centrul de Management al Talentelor CMT-TUIASI

  • Lansare oficială CMT-TUIASI – 27 octombrie 2023
Translate »