loader image

Conducători de doctorat

Afilierea și încetarea afilierii la SD a IOSUD – TUIASI

Formulare

Conducători de doctorat

  1. Facultatea de Automatică și Calculatoare
  2. Facultatea de Construcții și Instalații
  3. Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial
  4. Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor
  5. Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată
  6. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
  7. Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ,,Cristofor Simionescu”
  8. Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului
  9. Facultatea de Mecanică
  10. Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Arhivă conducători de doctorat care nu mai fac parte din SD a TUIASI (2016 – 2021)

Ghid conducători de doctorat

Translate »