loader image

Teze de doctorat

Teze de doctorat care vor fi susținute în mai 2024

Facultatea de Mecanică

Nr. crt.Numele și prenumele studentului doctorandDomeniul de doctoratComisia de susținereTitlul tezei de doctoratData, ora și locul de desfășurare a susținerii publice
1.Nicolae-Adrian NIȚU
CV
inginerie mecanicăprof.univ.dr.ing. Corneliu MUNTEANU – președinte, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași

prof.univ.dr.ing. Carmen BUJOREANU – conducător de doctorat, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
CV

prof.univ.dr.ing. Nicolae ISPAS – referent de specialitate, Universitatea ,,Transilvania” din Brașov
CV

conf.univ.dr.ing. Bogdan GRĂMESCU – referent de specialitate, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie ,,Politehnica” din București
CV

prof.univ.dr.ing. Edward RAKOȘI – referent de specialitate, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
CV
Studii și cercetări privind analiza și diagnosticarea zgomotelor și vibrațiilor autovehiculelor
Rezumat
24 mai 2024, ora 10,00
Sala de Conferințe ,,Cezar Oprișan” a Facultății de Mecanică

Teze de doctorat care vor fi susținute în aprilie 2024

Facultatea de Mecanică

Nr. crt.Numele și prenumele studentului doctorandDomeniul de doctorat Comisia de susținereTitlul tezei de doctoratData, ora și locul de desfășurare a susținerii publice
1. Mihai GAIDUR
CV
inginerie mecanicăconf.univ.dr.ing. Gelu IANUȘ – președinte,
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

prof.univ.dr.habil.ing. Edward RAKOSI – conducător de doctorat,
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
CV

prof.univ.dr.ing.DHC Anton HADĂR
referent oficial,
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie ,,Politehnica” din București
CV

prof.univ.dr.ing. Nicolae ISPAS – referent oficial,
Universitatea „Transilvania” din Brașov
CV

conf.univ.dr.ing. Gheorghe MANOLACHE – referent oficial, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
CV
Contribuții la optimizarea constructiv-funcțională prin metode topologice a unor componente mecanice din subansamblele autovehiculelor
Rezumat
5 aprilie 2024,
ora 09:30,
Sala de conferințe Cezar Oprișan (M3) a Facultății de Mecanică
2.Igor BLANARI
CV
inginerie mecanică conf.univ.dr.ing. Gelu IANUȘ – președinte,
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

prof.univ.dr.ing. Viorel GOANȚĂ – conducător de doctorat, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
CV

prof.univ.dr.ing.DHC Anton HADĂR – referent oficial, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie ,,Politehnica” din București
CV

prof.univ.dr.ing. Traian MAZILU – referent oficial, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie ,,Politehnica” din București
CV

prof.univ.dr.ing. Viorel PALEU – referent oficial, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
CV
Studii privind comportamentul sistemului de cale ferată roată-șină în vederea expertizării, diagnosticării șoi creșterii fiabilității acestuia
Rezumat
5 aprilie 2024, ora 12:00, Sala de conferințe Cezar Oprișan (M3) a Facultății de Mecanică
3.Fabian-Cezar LUPU
CV
ingineria materialelorconf.univ.dr.ing. Gelu IANUȘ – președinte, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași

prof.univ.dr.ing. Corneliu MUNTEANU – conducător de doctorat, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
CV

prof.univ.dr.ing. Müftü SINAN – referent oficial, Universitatea Northeastern din Boston, SUA
CV

prof.univ.dr.habil.ing. Florin MICULESCU – referent oficial, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie ,,Politehnica” din București
CV

prof.univ.dr.ing. Cătălin POPA – referent oficial, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
CV

prof.univ.dr.ing. Viorel GOANȚĂ – referent oficial, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
CV
Obținerea și studiul proprietăților de utilizare a unor blindaje obținute prin pulverizare la rece pe oțel 52100
Rezumat
26 aprilie 2024, Aula Magna ,,Carmen Sylva” din Corp A, B-dul Carol I

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Nr. crt.Numele și prenumele studentului doctorandDomeniul de doctoratComisia de susținereTitlul tezei de doctoratData, ora și locul de desfășurare a susținerii publice
1.Gabriela-Livia MITREA (căs. CURPĂNARU)
CV
Inginerie și managementconf.univ.dr.ing. Dorin-Savin IONESI – președinte, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași

prof.univ.dr.ing. Silvia AVASILCĂI – conducător de doctorat, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
CV

prof.univ.dr.ing.ec. Laura BACALI – referent oficial, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
CV

prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI – referent oficial, Universitatea ,,Politehnica” din Timișoara
CV

conf.univ.dr.ing. Bogdan RUSU – referent oficial, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
CV
Calitatea ca dimensiune a performanței în învățământ
Rezumat
11 aprilie 2024, ora 10.00, Sala de Consiliu a Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor
2.Amalia HULUBEI (căs. GEORGESCU)
CV
inginerie și managementconf.univ.dr.ing. Savin-Dorin IONESI – președinte, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași

prof.univ.dr.ing. Silvia AVASILCĂI – conducător de doctorat, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
CV

prof.univ.dr.ing.ec. Laura BACALI – referent oficial, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
CV

prof.univ.dr.ing. Dumitru-Radu STANCIU – referent oficial, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
CV

prof.univ.dr.ing. Ion VERZEA – referent oficial, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
CV
Cercetări privind sistemele relaționale în cadrul structurilor de afaceri asociative
Rezumat
13 aprilie 2024, ora 09.00, Sala de Consiliu a Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Nr. crt.Numele și prenumele studentului doctorandDomeniul de doctoratComisia de susținereTitlul tezei de doctoratData, ora și locul de desfășurare a susținerii publice
1.Marius-Ionuț CHERECHEȘ
CV
ingineria materialelorconf.univ.dr.ing. Gheorghe BĂDĂRĂU – președinte, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași

prof.univ.dr.habil.ing. Alina-Adriana MINEA – conducător de doctorat, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
CV

prof.univ.dr.ing. Ecaterina MATEI – referent oficial, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie ,,Politehnica” din București
CV

prof.univ.dr.fiz. Dan-Gheorghe DIMITRIU – referent oficial, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași
CV

prof.univ.dr.ing. Leandru-Gheorghe BUJUREANU – referent oficial, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
CV
Cercetări privind dezvoltarea de noi materiale pe bază de polietilen glicol cu nanoparticule pentru aplicații termice
Rezumat
24 aprilie 2024, ora 12.00, Amfiteatrul T2 al Facultății de Știința și Ingineria Materialelor, Corp T, Rectorat

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

Nr. crt.Numele și prenumele studentului doctorandDomeniul de doctoratComisia de susținereTitlul tezei de doctoratData, ora și locul de desfășurare a susținerii publice
1.Ioan BALAN
CV
inginerie civilă și instalațiiconf.univ.dr.ing. Nicolae MARCOIE – președinte, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași

prof.univ.dr.ing. Ion GIURMA – conducător de doctorat, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
CV

prof.univ.dr.ing. Constantin FLORESCU – referent oficial, Universitatea ,,Politehnica” din Timișoara
CV

prof.univ.dr.ing. Daniel BUCUR – referent oficial, Universitatea de Științele Vieții ,,Ion Ionescu de la Brad” din Iași
CV

conf.univ.dr.ing. Petru CERCEL – referent oficial, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
CV
Studii și cercetări privind exploatarea acumulărilor complexe la ape mari
Rezumat
26 aprilie 2024, ora 09.00, Sala de Conferințe a Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

Facultatea de Construcții și Instalații

Nr. crt.Numele și prenumele studentului doctorandDomeniul de doctoratComisia de susținereTitlul tezei de doctoratData, ora și locul de desfășurare a susținerii publice
1.Doina-Cezara ALBU
CV
inginerie civilă și instalațiiconf.univ.dr.ing. Petru MIHAI – președinte, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași

prof.univ.em.dr.ing. Ion ȘERBĂNOIU – conducător de doctorat, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
CV

prof.univ.dr.ing. Radu-Sorin VĂCĂREANU – referent oficial, Universitatea Tehnică de Construcții din București
CV

prof.univ.dr.habil. Ion RUSU – referent oficial, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova
CV

prof.univ.dr.ing. Mircea RUJANU – referent oficial, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
CV
Managementul utilizării materialelor locale pentru construcții de locuințe în Moldova
Rezumat
26 aprilie 2024, ora 13.00, Sala 01R, Corpul R al Facultății de Construcții și Instalații
Translate »