loader image

Teze de doctorat

Teze de doctorat care vor fi susținute în octombrie 2022

Facultate de Construcții și Instalații

Nr. crt.Numele și prenumele studentului doctorandDomeniulComisia de susținereTitlul tezei de doctoratData, ora și locul de desfășurare a susținerii publice
1.Marius BRĂNOAEA
CV
inginerie civilă și instalații conf.univ.dr.ing. Petru MIHAI – președinte, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași

prof.univ.dr.ing. Andrei BURLACU – conducător de doctorat, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
CV

prof.univ.dr.ing. Abid-David CHERIFA – referent oficial, Aix-Marseille Universite-Franța
CV

prof.univ.dr.ing. Ioan AȘCHILEAN – referent oficial, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
CV

conf.univ.dr.ing. Marina VERDEȘ – referent oficial, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
CV
Cercetări numerice și experimentale pentru îmbunătățirea eficienței energetice a sistemelor solare cu producție simultană de energie electrică și termică
Rezumat
27 octombrie 2022, ora 09,00
Sala 01R a Facultății de Construcții și Instalații
Translate »