loader image

Teze de doctorat

Teze de doctorat care vor fi susținute în iunie 2023

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Nr. crt.Numele și prenumele studentului doctorandDomeniul de doctoratComisia de susținereTitlul tezei de doctoratData, ora și locul de desfășurare a susținerii publice
1. Iulia NICA (NEBUNU)
CV
inginerie chimicăprof.univ.dr.ing. Teodor MĂLUȚAN – președinte,
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

prof.univ.dr.habil.ing. Daniela ȘUTEU – conducător de doctorat,
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
CV

conf.univ.dr.habil.ing. Lăcrămioara RUSU referent oficial, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
CV

conf.univ.dr.ing. Doina LUTIC – referent oficial,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
CV

prof.univ.dr.habil.ing. Gabriela LISA – referent oficial,
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
CV
Biomateriale din resurse regenerabile pentru aplicații industriale, protecția mediului și medicină
Rezumat
22 iunie 2023,
ora 11:00, Sala de Consiliu a Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Nr. crt.Numele și prenumele studentului doctorandDomeniul de doctoratComisia de susținereTitlul tezei de doctoratData, ora și locul de desfășurare a susținerii publice
2. Ionuț CONDREA
CV
inginerie industrialăprof.univ.dr.ing. Cătălin-Gabriel DUMITRAȘ – președinte,
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

prof.univ.dr.ing. Laurențiu SLĂTINEANU – conducător de doctorat,
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
CV

prof.univ.dr.ing. Marian GHEORGHE referent oficial, Universitatea „Politehnica” din București
CV

prof.univ.dr.ing. Gheorghe OANCEA – referent oficial,
Universitatea „Transilvania” din Brașov
CV

prof.univ.dr.ing. Gheorghe NAGÎȚ – referent oficial,
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
CV
Contribuții teoretice și experimentale privind frezarea și deformarea plastică superficială a suprafețelor plane
Rezumat
09 iunie 2023,
ora 10:00, Sala TCM 7 de la Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial
Translate »