loader image

Susținere teză doctorat

Procedura de susținere

Formulare (PDF / Word)

Pașii pentru susținerea tezei de doctorat se găsesc detaliați în ghidul studentului doctorand, precum și în ghidul conducătorului de doctorat.

Plata comisiei pentru susținerea tezei de doctorat

Referatele tip pentru plata membrilor comisiei de susținere a tezei de doctorat, împreună cu actele menționate la punctul 2, alin. a) din Decizia 1737/24.07.2012 se vor depunde la Direcția Resurse Umane cu cel puțin zece zile lucrătoare anterior datei de susținere publică a tezei de doctorat. Actele sunt necesare doar pentru membrii comisiei care nu sunt angajați ai universității.

Pentru referenții străini, se vor prezenta următoarele acte:

  • copie pașaport;
  • adresă de la universitatea de proveniență din care să rezulte funcția și data angajării;
  • CV Europass semnat pe fiecare pagină, dacă sunt cercetători;
  • document din care să rezulte numele și prenume părinților (conform cerințelor ANAF).

Referat tip pentru plata referenților oficiali care fac parte din comisiile de susținere a tezelor de doctorat

Fișă de pontaj (PDF / Excel)

Translate »