loader image

Alegeri

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D.), ȋn cadrul I.O.S.U.D.-TUIASI, este format din: Directorul C.S.U.D., 3 membri – conducători de doctorat aleși prin votul universal al conducătorilor de doctorat, cadre didactice titulare din I.O.S.U.D.-TUIASI sau pensionari cu studenți doctoranzi în termen legal, 9 membri numiți de către Rector şi 4 studenți doctoranzi aleși prin votul universal al studenţilor doctoranzi din I.O.S.U.D.-TUIASI.

STRUCTURA C.S.U.D.

I. ALEGERI DIRECTOR CSUD

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea funcției vacante de Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat pentru mandatul 2024-2029, în conformitate cu art. 11 alin (8) lit. c din Regulamentul-cadru privind studiile universitare de doctorat. (18.04.2024)

 • Anunț
 • Metodologia de desfășurare a concursului pentru funcția de Director CSUD
 • Cerere înscriere concurs
 • Calendar:
  • 24.05.2024 – 24.06.2024, ora 12.00 – perioada de înscriere la concurs;
  • 25.06.2024, ora 12 – desfăşurarea concursului. Întâlnire în format onsite sau hibrid pentru analizarea dosarelor depuse de candidaţi, desfășurarea interviurilor şi agregarea rezultatului concursului;
  • 26.06.2024 – rezultatul concursului va fi postat pe site-ul www.doctorat.tuiasi.ro.
  • 27.06.2024 – depunere contestații
  • 28.06.2024 – soluționare contestații
  • 1.07.2024 – afișare rezultat final
  • 2.07.2024 – validare Director CSUD în Consiliu de Administrație
  • 5.07.2024 – validare Director CSUD în Senat
  • 5.07.2024 – debut mandat Director CSUD

II. ALEGERI MEMBRI CSUD

Procedura de alegere a membrilor Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat  (C.S.U.D. ) în Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.) – Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

Translate »