loader image

TechGo2

TechGo2: Dezvoltare instituţională pentru competenţe transversale în TUIASI

Obiectivele proiectului:

Proiectul TechGo2 este o continuare firească a proiectului TechGo implementat cu succes în TUIASI în cursul anului 2022 şi are ca obiectiv principal reducerea abandonului şcolar şi actualizarea strategiei de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii, corelat cu creşterea transferului tehnologic dinspre TUIASI către mediul industrial.

O1. Analiza inserției absolvenților de la ciclul de licenţă, master şi doctorat pe piața muncii și a abandonului şcolar al studenţilor. Demararea creării bazei de date ALUMNI-doctorat

O2. Analiza planurilor de învățământ și a competențelor transversale conform ESCO (https://esco.ec.europa.eu/)

O3. Corelarea temelor de cercetare de la studiile de master şi doctorat cu cerinţele mediului economic

O4. Consolidarea parteneriatelor cu agenţii economici din regiune şi stimularea transferului tehnologic TUIASI –mediul industrial. Înfiinţarea unui centru local de management al talentelor (CMT-TUIASI).

Activități ce se vor desfăşura în cursul anului 2023:

A1.1. Actualizarea datelor privind gradul de inserţie profesională, abandonul, parcursul profesional

A1.2. Înfiinţarea şi dezvoltarea comunității ALUMNI – Studii doctorale

A.2.1. Organizarea unui workshop/ masă rotundă cu agenţii economici din regiune

A.2.2. Activităţi tip follow-up al rezultatelor din 2022 şi stabilirea unui plan de măsuri la nivelul fiecărei structuri

A.2.3. Stabilirea unui sistem de recunoaştere a competenţelor transversale dobândite în cadrul studiilor universitare

A.3.1. Designul cadrului optim de cooperare bilaterală în domeniul cercetării

A.3.2. Organizarea unui workshop de conştientizare a ResearchComp

A.4.1. Continuarea dezvoltării platformei de training online intitulate “Absolvent de studii universitare. Încotro?”

A.4.2. Continuarea stimulării transferului tehnologic TUIASI – mediul industrial prin susținerea finalizării lucrărilor de licenţă / disertaţie cu caracter aplicativ direct / realizate în parteneriat cu agenţii economici. Se va continua organizarea competiţiei interne, denumită TechGo, în cadrul TUIASI pentru susținerea finalizării lucrărilor de licenţă şi disertaţie cu caracter aplicativ direct sau realizate în parteneriat cu agenţii economici: 11 premii x 2499 RON

A.4.3. Înfiinţarea CMT-TUIASI

Mai multe detalii pot fi consultate aici.

Raportul este disponibil aici.

Translate »