loader image

Școala doctorală

Componența Consiliului Școlii doctorale

Directorul Școlii Doctorale

prof.univ.dr.ing. MARIA GAVRILESCU

Membrii Consiliului Școlii Doctorale:

1. Prof.univ.dr.ing. LEON FLORIN

Facultatea de Automatică și Calculatoare

2. Prof.univ.dr.ing. ADAM MARICEL

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

3. Prof.univ.dr.ing. IOAN DOROFTEI

Facultatea de Mecanică

4. Prof.univ.dr.ing. HORIA IOVU

Universitatea „Politehnica” din București

5. Student doctorand VASILE GROSU

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

6. Student doctorand  ANDREI RATOI

Facultatea de Mecanică

Metodologii selectare teme de cercetare

Instrucțiuni privind elaborarea Metodologiei de selectare a temelor de cercetare și a temelor prioritare fiecărui domeniu de doctorat de către Consiliile de Coordonare a Programelor Doctorale

  1. Facultatea de Automatică și Calculatoare
  2. Facultatea de Construcții și Instalații & Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului
  3. Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial
  4. Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor
  5. Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată
  6. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
  7. Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ,,Cristofor Simionescu”
  8. Facultatea de Mecanică
  9. Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Teme de cercetare

Lista cu studenții doctoranzi

Lista cu conducătorii de doctorat

Translate »