loader image

Legislație

  1. Legea învățământului superior nr. 199/2023
  2. Ordinul Nr. 3020 din 8 ianuarie 2024 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat
  3. Ordinul 3693 din 1 februarie 2024 – Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în învățământului superior în ciclurile de studii universitare de scurtă durată, de licență, de masterat și de doctorat
  4. Ordinul nr. 3998 din 12 martie 2024 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a atestatului de abilitare
  5. Ordinul nr. 4262 din 15 aprilie 2024 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților
  6. Ordinul 5110/17.09.2018 privind aprobarea standardelor naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor
  7. Ordinul 5923/2016 privind Metodologia de echivalare a titlului de doctor
  8. Ordinul 5921/2016 privind Metodologia de echivalare a statutului de conducător de doctorat
  9. Ordinul 4621 din 23 iunie 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
  10. Ordonanța 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană
Translate »