loader image

Consiliul Pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D)

Directorul C.S.U.D

prof.univ.dr.ing.  ALINA ADRIANA MINEA

Membrii CSUD

I. Directorii Consiliilor de coordonare a programelor doctorale (CCPD)

1.Prof.univ.dr.ing. OCTAVIAN PĂSTRĂVANU

Facultatea de Automatică și Calculatoare

2.Conf.univ.dr.ing. PETRU MIHAI

Facultatea de Construcții și Instalații & Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

3.Prof.univ.dr.ing. OANA DODUN DES PERRIERES

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

4.Prof.univ.dr.ing. ANTONELA CURTEZA

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

5.Prof.univ.dr.ing. RADU GABRIEL BOZOMITU

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

6.Prof.univ.dr.ing. ALEXANDRU SĂLCEANU

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

7.Prof.univ.dr.ing. NICOLAE HURDUC

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ,,Cristofor Simionescu”

8.Prof.univ.dr.ing. CORNELIU MUNTEANU

Facultatea de Mecanică

9.Prof.univ.dr.ing. LEANDRU-GHEORGHE BUJOREANU

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

II. Membrii aleși prin vot – cadre didactice

1.Prof.univ.dr.ing. IRINA VOLF

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului Cristofor Simionescu

2.Prof.univ.dr.ing. ANDREI BURLACU

Facultatea de Construcții și Instalații

3.Prof.univ.dr.ing. MIHAI GAVRILAȘ

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

III. Membrii aleși prin vot – studenți doctoranzi

1.RAUL-GEORGE CIUBOTARIU

Facultatea de Mecanică

2.IOLANDA FUSTES-DAMOC

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului Cristofor Simionescu

3.ADI CATALIN POPA

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

4.ROMAN MADALINA (NECHIFOR)

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Organigrama CSUD
Translate »