loader image

2021

Sesiuni training studii doctorale

Evenimentul își propune instruirea studenților doctoranzi în vederea susținerii cu succes a tezei de doctorat, beneficiind de experiența conducătorilor de doctorat din universitatea noastră. Proiectul este susținut de Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași, proiect CNFIS-FDI-2021-00598, Platforma integrată pentru îmbunătățirea calității procesului didactic, prin digitalizarea activităților de respectare a eticii și integrității academice, de urmărire a angajabilității absolvenților.

Platforma de training online Sesiuni training studii doctorale este structurată pe patru module de training principale:

 1. Redactare lucrări științifice
 2. Abordarea unui program științific
 3. Teza de doctorat
 4. Planificarea carierei după susținerea tezei de doctorat

Zilele TUIASI 2021

10.11.2021, ora 11: Studiile doctorale în TUIASI – de la experiența personală la vocația excelenței

TUIASI pHd completion training

Evenimentul online organizat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0426, Internaționalizare prin Multiculturalism și Oportunități de Valorizare a Experiențelor (I-Move), își propune instruirea studenților doctoranzi de la TUIASI în vederea susținerii cu succes a tezei de doctorat. Doctoranzii participanți la webinarii vor beneficia de experiența unor reputați traineri din străinătate.

Dezvoltarea platformei de training în limba engleză se va realiza în mai multe etape, începând cu introducerea a minimum un seminar pentru fiecare modul de training.

Evenimentul reprezintă o completare a demersului inițiat în 2020 de CSUD de a introduce seminarele de training online, demers ce a generat o prezență peste așteptări și un interes crescut al studenților doctoranzi politehniști, care își doresc abordarea mai multor subiecte care îi pot ajuta în dobândirea de noi competențe.

Module de training

 1. Redactare lucrări științifice (Academic Writing)
 2. Abordarea unui program științific (Experimental planning)
 3. Teza de doctorat (Writing your Thesis)
 4. Planificarea carierei după susținerea tezei de doctorat (Career planning – Where Your Doctorate Can Lead)

Eveniment online octombrie 2021

Feedback

Premiul pentru studentul doctorand cu cele mai bune performanțe în cercetare științifică

Premiul constă într-un grant acordat pentru participarea la conferințe sau publicarea de articole, în limita a 1000 eur. Accesarea grantului se face pe durata valabilității contractului de studii.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Seminare online

 1. 11.02.2021: Cum să obții maximul din cooperarea cu conducătorul de doctorat
 2. 10.03.2021: 10 pași pentru o documentare eficientă
 3. 08.04.2021: Generarea și protejarea invențiilor brevetabile
 4. 17.06.2021: Importanța creativității în cercetarea științifică, în contextul unui viitor dominat de inteligență artificială
 5. 20.01.2021: Research Design with the Idea Puzzle Software

The 4th Doctoral Congress in Engineering, 28ht-29th of June 2021

Translate »