loader image

Generalități și formulare

Întocmirea dosarului pentru obținerea calității de conducător de doctorat

Pentru obținerea calității de conducător de doctorat, candidații trebuie să susțină teza de abilitare în conformitate cu Ordinul nr. 5229/2020.

Standardele minimale pentru conferirea calității de conducător de doctorat se regăsesc în Anexa la Ordinul 6129/2016.

Procedura privind obținerea atestatului de abilitare

Formulare

IMPORTANT! Toate modelele trebuie prelucrate, adaptate și completate în format electronic, apoi tipărite, întrucât aceste modele de cereri NU SUNT FORMULARE TIPIZATE!

  1. Cerere tip pentru demarare obținere abilitare
  2. Declarația pe proprie răspundere
  3. Cerere privind aprobarea comisiei de abilitare
  4. Cerere privind susținerea publică a tezei de abilitare
  5. Raportul de evaluare al comisiei la susținerea publică a tezei de abilitare
  6. Raportul de evaluare al comisiei la susținerea publică a tezei de abilitare (bilingv)
Translate »