loader image

Proceduri şi norme interne

 1. Procedura pentru susținerea tezelor de doctorat
 2. Procedura de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul pentru studii universitare de doctorat
 3. Procedura privind recunoașterea calității de conducător de doctorat obținută în străinătate
 4. Procedura privind recunoașterea titlului de doctor obținut în străinătate
 5. Procedura privind obținerea atestatului de abilitare
 6. Procedura de afiliere și încetare a afilierii conducătorilor de doctorat la Școala Doctorală a IOSUD – TUIASI
 7. Procedura privind acordarea certificatului de doctorat european în TUIASI
 8. Procedura de alegere a directorilor CCPD ale facultăților și de constituire a acestor consilii
 9. Procedura de alegere a membrilor CSUD în IOSUD – TUIASI
 10. Procedura de alegere a directorului SD și a membrilor CSD în IOSUD – TUIASI
 11. Procedura privind prevenția și asigurarea respectării normelor de etică și integritate academică, în cadrul studiilor doctorale și postdoctorale din IOSUD-TUIASI
 12. Procedura de evaluare a conducătorilor de doctorat de către structurile de management
 13. Procedura de inițiere, aprobare, monitorizare și evaluare periodică a programelor universitare de doctorat
 14. Procedura de asigurare a îndeplinirii nivelului 8 de calificare conform cadrului național al calificărilor (CNC) și cadrului european al calificărilor (EQF)
 15. Procedura privind organizarea și desfășurarea studiilor postdoctorale de cercetare avansată
 16. Procedura privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat (perioada 1990-2016) din IOSUD-TUIASI
 17. Procedura de evaluare a studenților doctoranzi de către conducătorul de doctorat

Norme pentru desfășurarea activităților studenților doctoranzi în anul universitar 2021-2022, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat în TUIASI

Metodologie de înființare a Școlii doctorale, de numire a directorului SD, de alegere a consiliului acesteia și de înființare a CCPD de la IOSUD – TUIASI

Date bancare pentru plata taxelor de școlarizare ale studenților doctoranzi străini din țări din afara spațiului comunitar

Translate »