loader image

TechGo3

TechGo3: Dezvoltare instituțională pentru consolidarea angajabilității absolvenților TUIASI

Obiectivele proiectului: Scopul TechGo3, ca o continuare a TechGo2/TechGo din anii 2023/2022, este de a creşte vizibil angajabilitatea absolvenţilor TUIASI prin măsuri coerente cu efect de lungă durată, care vizează analiza situaţiei, corelarea competenţelor cu piaţa muncii, implicarea ALUMNI şi stimularea studenţilor prin recunoaşterea talentelor, competenţelor transversale, training şi premierea transferului tehnologic.

O1. Analiza inserției absolvenților

O2. Analiza disciplinelor din planul de învățământ, a planurilor de învățământ și a competențelor transversale

O3. Corelarea temelor de cercetare de la studiile de master şi doctorat cu cerinţele mediului economic

O4. Consolidarea parteneriatelor cu agenţii economici din regiune şi stimularea transferului tehnologic TUIASI – mediul industrial. Sprijinirea CCOC TUIASI şi a CMT-TUIASI

O5. Continuarea și dezvoltarea proiectelor inovative

Activități ce se vor desfășura în anul 2024:

A1. Actualizarea şi corelarea gradului de inserţie profesională cu abandonul, parcursul profesional şi elaborarea unui ghid de angajabilitate

A2. Career Track prin dezvoltare comunitate ALUMNI

A.3. Organizare workshop cu agenţii economici

A.4. Activităţi tip follow-up, analiza disciplinelor şi stabilirea unui plan de măsuri la nivelul fiecărei structuri

A.5. Designul cadrului optim de cooperare bilaterală în domeniul cercetării. Workshop CMT

A.6. Continuarea dezvoltării platformei de training online intitulate “Absolvent de studii universitare. Încotro?”

A.7. Înfiinţarea de cursuri de formare profesională în competenţe transversale

A.8. Continuarea stimulării transferului tehnologic TUIASI – mediul industrial prin susținerea finalizarii lucrărilor de licenţă /dizertaţie cu caracter aplicativ direct / realizate în parteneriat cu agenţii economici

A.9. Sprijinirea activităţii CMT TUIASI

A.10. Elaborarea și implementarea unei strategii și campanii de promovare online a serviciilor de consiliere în carieră oferite de CCOC și CMT TUIASI

Translate »