loader image

Despre

Scurt istoric

Studiile de doctorat se organizează în TUIASI începând cu anul 1956.

În perioada 1956–1977, în cadrul Institutului Politehnic din Iași (actuala Universitate Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași), au fost acordate 376 titluri de doctor inginer, conform statisticii înregistrate în anul 1978.

Între anii 1969 și 1977 au fost decernate și 26 de titluri științifice de ,,doctor docent în științe”.

Conform actelor existente în vigoare în acea perioadă, cu referire la Decretul nr. 1058 din 15 noiembrie 1967, privind titlurile ştiinţifice în Republica Socialistă România (Textul actului publicat în B.Of. nr. 100/28 noi. 1967), se stipula:

·         Titlul de doctor se conferă persoanelor care absolvă doctoratul obținând o înaltă calificare științifică de specialitate.

·         Titlul de doctor-docent în științe se conferă persoanelor care au titluri de doctor și s-au distins printr-o activitate științifică îndelungată, având lucrări care să reprezinte o contribuție valoroasă la progresul științei.

Dintre personalitățile vremii, recompensate de către universitate cu titlul de doctor docent, pot fi amintiți:

– prof.dr.doc. Mihai Dima

– prof.dr.doc. Cristofor Simionescu

– prof.dr.doc. Radu Tudose

– prof.dr.doc. Emanoil Poppel

– prof.dr.doc. Gheorghe Chiriță

– prof.dr.doc. Gheorghe Alexa

– prof.dr.doc. Alexandru Duca

– prof.dr.doc. Ion Zugrăvescu

– prof.dr.doc. Magdalena–Noela Petrovanu

– prof.dr.doc. Constantin Budeanu

– prof.dr.doc. Vasile Ababi

– prof.dr.doc. Gheorghe Ghimicescu

– prof.dr.doc. Tudor Silion

– prof.dr.doc. Gheorghe Vasiliu

– prof.dr.doc. Nicolae Boțan

– prof.dr.doc. Valeriu Blidaru

– prof.dr.doc. Chiril Popescu

– prof.dr.doc. Toma Fărcaș

– prof.dr.doc. Gheorghe Drăgan

– prof.dr.doc. Nicolae Popinceanu

– prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron

– prof.dr.doc. Simon Fisel

– prof.dr.doc. Leonid Ababei.

Generalități

Perfecționarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată. Programul de doctorat, colocviul de admitere la doctorat, programul de pregătire, susținerea publică a tezei de doctorat și obținerea diplomei de Doctor se desfășoară în conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 și cu H.G.nr. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat.

Studiile universitare de doctorat reprezintă ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării științifice, capabile de inserție pe piața muncii înalt calificate. Ele constau în formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare și inovare și constituie o experiență profesională de cercetare, finalizată, dupa susținerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor. Programul de studii universitare de doctorat reprezintă totalitatea activităților în care este implicat studentul doctorand, relevante din punctul de vedere al studiilor universitare de doctorat. Teza de doctorat este lucrarea științifică originală elaborată de către un student-doctorand în cadrul studiilor universitare de doctorat, condiție legală pentru obținerea titlului de doctor (Codul Studiilor Universitare de Doctorat).

Susținerea tezei se poate face doar după ce sunt îndeplinite standardele minimale naționale (conform Ordinului 5110/2018).

Doctorat la TUIASI

Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași organizează studii universitare de doctorat în treisprezece domenii de cercetare, sub îndrumarea cadrelor didactice conducători de doctorat.
Doctoratul se desfășoară în cadrul Școlii Doctorale, prin intermediul Consiliilor de coordonare a programelor doctorale de la zece facultăți ale universității, sub îndrumarea științifică a unui conducător de doctorat. Candidații, absolvenți de studii de masterat, se pot înscrie la admiterea în ciclul studiilor de doctorat, ceea ce implică alegerea unui domeniu și a unui conducător de doctorat din una dintre facultățile:

 • Automatică și Calculatoare
 • Construcții și Instalații
 • Construcții de Mașini și Management Industrial
 • Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată
 • Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
 • Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului
 • Inginerie Chimică și Protecția Mediului ,,Cristofor Simionescu”
 • Mecanică
 • Știința și Ingineria Materialelor
 • Design Industrial și Managementul Afacerilor

Formele de învățământ sunt:

 • cu frecvență cu bursă (buget)
 • cu frecvență fără bursă (buget)
 • cu frecvență redusă fără bursă (buget)
 • cu frecvență redusă (cu taxă)
 • cu frecvență (cu taxă)

Doctoratul are două componente:

 1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I), care implică participarea la cursuri și seminarii alese de studentul doctorand împreună cu conducătorul său de doctorat, în funcție de specificul domeniului de cercetare.
 2. Programul de cercetare științifică (anii II și III), în cadrul căruia se pregătesc și se susțin public două sau trei rapoarte de cercetare și se elaborează teza de doctorat.

Titlul de doctor se obține după susținerea publică a tezei de doctorat în fața comisiei de doctorat, care acordă unul din calificativele: Excelent, Foarte bine, Bine sau Satisfăcător. Propunerea se înaintează Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) spre validare, care, în urma evaluarii dosarului, propune ministrului educației acordarea sau neacordarea titlului de doctor. Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educației, după validarea tezei de doctorat de către CNATDCU.

Pentru mai multe informații, accesați ghidul de prezentare a studiilor doctorale TUIASI (ro / en)

Translate »