loader image

Proiecte de cercetare postdoctorală

Program postdoctoral 2022

Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iaşi anunţă selecţia grupului țintă pentru programul postdoctoral de cercetare avansată din cadrul IOSUD – TUIASI:

Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală – 2022

Grupul ţintă al programului postdoctoral este format din tineri cercetători care au obţinut o diplomă de doctor în ştiinţe cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral.

Accesarea programului instituţional postdoctoral constituie o primă condiţie obligatorie pentru candidaţii interesaţi să se înscrie la concursul pentru selecţia grupului țintă din cadrul proiectelor de dezvoltare a resurselor umane, tip POCU sau alte programe cu finanţare naţională sau internaţională.

În vederea înscrierii la concurs, fiecare candidat va depune dosarul de concurs, care trebuie să conţină următoarele documente:

 • Cerere de înscriere (Anexa 1);
 • CV în format Europass în limba română, semnat;
 • Copie, conformă cu originalul, a cărţii de identitate;
 • Copie, conformă cu originalul, a certificatului de căsătorie sau a oricărui alt act care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul;
 • Declaraţie tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal (Anexa 2);
 • Declarație de accept din partea unui mentor privind acordarea de sprijin a activităţii candidatului în cadrul programului postdoctoral;
 • Adeverința care să ateste existența unui raport contractual cu TUIASI;
 • Fișa de autoevaluare a rezultatelor științifice (conform formularului Fișa de autoevaluare a rezultatelor științifice – Anexa 3)
 • Descrierea proiectului de cercetare ştiinţifică postdoctorală pentru tema aleasă în maximum 4 pagini (titlul proiectului, relevanța științifică, obiective, metodologia cercetării, activități și rezultate, publicarea rezultatelor);
 • Declaraţie, pe propria răspundere, privind participarea în proiecte de cercetare ştiinţifică, cu identificarea tuturor contractelor. Se vor ataşa dovezi pentru contractele care nu au fost derulate prin TUIASI.
 • Declaraţie, pe propria răspundere, privind vizibilitatea ştiinţifică. Se vor evidenţia (pe bază de printscreen sau link) profilele ştiinţifice publice: ORCID, ResearcherID, Scopus. Inexistenţa unui profil ştiinţific public va duce la descalificarea aplicaţiei.
 • Copia, conformă cu originalul, a diplomei de doctor sau a Ordinului de ministru de confirmare a titlului de doctor. Pentru diplomele de doctor obținute în străinătate se va atașa și dovada echivalării.

Depunerea candidaturilor se face prin trimiterea dosarului de candidatură complet, în format electronic, cu titlul mesajului ,,Candidatura program POSTDOCTORAL – Nume” în perioada de înscrieri, la adresa sabina.bobu@staff.tuiasi.ro

Rezultate finale

Rezultate preliminare

*Eventualele contestații pot fi depuse la secretariatul CSUD în data de 19 mai 2022, între orele 8 și 15.

Contract de studii postdoctorale ,,Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală – 2022”

Program de studii postdoctorale de cercetare avansată ,,Performanță și excelență în cercetarea postdoctorală – 2022”

Opis dosar studii postdoctorale ,,Performanță și excelență în cercetarea postdoctorală – 2022”

Informații semnare contract:

Secretar:
ing. Cristina NAGÎȚ
email: doctorat@tuiasi.ro
Telefon: 0232 702 515

Informații:

Secretar:
Sabina BOBU
email: sabina.bobu@staff.tuiasi.ro
Telefon: 0232 702 485

Documente utile

IMPORTANT! Toate modelele trebuie prelucrate, adaptate și completate în format electronic, apoi tipărite, întrucât aceste modele de cereri NU SUNT FORMULARE TIPIZATE!

Anexe în format Word

Translate »