loader image

Metodologie

Metodologia de selecţie a grupului ţintă

Pagina web proiect: https://inohubdoc.upt.ro/

Dosarul de concurs se depune la secretariatul IOSUD-TUIASI într-un dosar plic, conform calendarului concursului. Documentele din dosar se semnează de către candidat pe fiecare pagină. Pe copiile diplomelor / certificatelor se menționează ,,CONFORM CU ORIGINALUL” şi se semnează de către candidat.

Componenţa dosarului de concurs:

Pentru studenții doctoranzi:

 • Cerere de înscriere (Anexa 1b)
 • CV în format Europass în limba română, semnat pe fiecare pagină;
 • Copie a cărţii de identitate, semnată;
 • Copie a certificatului de căsătorie sau a oricărui alt act care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul (semnată);
 • Declaraţie tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal (Anexa 2);
 • Declarație privind evitarea dublei finanțări prin programe similare (Anexa 3);
 • Fișa de autoevaluare a rezultatelor științifice (Anexele 4a şi 4b);
 • Adeverință privind încadrarea în muncă/declarație pe proprie răspundere că nu este încadrat în muncă;
 • Adeverință care să certifice calitatea de doctorand al IOSUD-UPT, IOSUD-TUIASI sau IOSUD-UTCN (se eliberează la depunerea dosarului);
 • Alte documente justificative care să ateste implicare în finalizarea tezei prin obținerea de burse private, lucrări în baze de date internaționale recunoscute (susținute prin documente justificative sau printscreen-uri)
 • Gradul de îndeplinire a standardelor minimale CNATDCU (Anexa 4c).

Pentru cercetătorii postdoctorali:

 • Cerere de înscriere (Anexa 1a);
 • CV în format Europass în limba română, semnat pe fiecare pagină;
 • Copie a cărţii de identitate, semnată;
 • Copie a certificatului de căsătorie sau a oricărui alt act care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul (semnată);
 • Declaraţie tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal (Anexa 2);
 • Declarație privind evitarea dublei finanțări prin programe similare (Anexa 3);
 • Fișa de autoevaluare a rezultatelor științifice (Anexele 4a şi 4b);
 • Adeverință privind încadrarea în muncă/declarație pe proprie răspundere că nu este încadrat în muncă;
 • Descrierea proiectului de cercetare, în maxim 4 pagini (cu tot cu bibliografie), respectând secţiunile: 1. Oportunitatea şi relevanţa ştiinţifică a temei; 2. Obiectivele proiectului de cercetare; 3. Fundamentarea teoretică a proiectului de cercetare şi metodologia de lucru; 4. Activităţi şi rezultate preconizate; 5. Publicaţiile propuse pentru diseminarea rezultatelor. Modelul este in Anexa 5.

Anexe editabile depunere dosar

Anexa 4 (a ,b, c)

Anexe editabile evaluare dosar

Translate »