loader image

Teze de abilitare

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiDomeniulTitlul tezei de abilitareComponența comisiei de abilitare Componență dosar abilitareData susținerii
1.conf.univ.dr.ing. Andrei-Victor SANDU
Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
ingineria materialelorContribuții la dezvoltarea de noi materiale anorganice ecologiceprof.univ.dr.ing. Georgeta VOICU – Universitatea ,,Politehnica” din București

prof.univ.dr.ing. Ioan ARDELEAN – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

conf.univ.dr.ing. Ștefan-Lucian TOMA– Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
CV

Rezumat

Listă de lucrări

Fișă îndeplinire standarde

Teză abilitare

Portofoliu de lucrări
06 iunie 2023, ora 11.00
Sala 10, Departamentul TEPM al Facultății de Știința și Ingineria Materialelor
Translate »