loader image

Regulament

În data de 16 iulie 2021 a fost introdusă, în premieră în TUIASI, Procedura privind organizarea și desfășurarea studiilor postdoctorale de cercetare avansată, urmând ca, în luna ianuarie 2022, CSUD să propună înfiinţarea primului program postdoctoral de cercetare avansată din cadrul IOSUD – TUIASI, program cu titlul: Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală – 2022.

Procedura se aplică în cadrul Universității Tehnice ,,Gheorghe Asachi” din laşi, pentru organizarea şi desfăşurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată.

Prezenta procedură se aplică în activitatea Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD), a Şcolii Doctorale a universității, a Consiliilor de coordonare a programelor doctorale (CCPD) de la nivelul facultăților şi a tuturor cadrelor didactice din cadrul Universității Tehnice ,,Gheorghe Asachi” din laşi.

Procedura conține principii generale şi aspecte privind organizarea activităților în cadrul programelor postdoctorale de cercetare avansată, drepturile şi îndatoririle cercetătorilor şi coordonatorilor de programe de cercetare postdoctorale.

În cadrul IOSUD – TUIASI şi a Şcolii doctorale care funcționează în cadrul acesteia, pot fi organizate, în condițiile legii, programe postdoctorale de cercetare avansată pentru toate domeniile de studii universitare de doctorat care funcționează în cadrul Şcolii doctorale.

Programele de cercetare postdoctorală pot fi finanțate din veniturile proprii ale TUIASI, granturi interne, proiecte de cercetare cu finanțare națională sau internațională, agenți economici etc.

Programele de cercetare postdoctorală se organizează în cadrul IOSUD – TUIASI şi se atribuie prin competiție organizată la nivelul SD, în funcție de natura finanțării.

Procedura privind organizarea și desfășurarea studiilor postdoctorale de cercetare avansată

Ghid și etape susținere raport de cercetare postdoctorală

Translate »