loader image

Susținere raport de cercetare finalizare PPUA

Pentru susținerea proiectului de cercetare nu se depune cerere. Studenții doctoranzi se vor prezenta în data și locul stabilit, conform planificării transmise de facultate.

Planificarea susținerii proiectului de cercetare științifică pentru studenții doctoranzi care au încheiat ,,Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate” și au realizat minim 30 credite/an

Septembrie 2024

  1. Facultatea de Automatică și Calculatoare
  2. Facultatea de Construcții și Instalații
  3. Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial
  4. Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor
  5. Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată
  6. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
  7. Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ,,Cristofor Simionescu”
  8. Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului
  9. Facultatea de Mecanică
  10. Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor
Translate »