loader image

Admitere 2021

Platformă admitere online

Numărul de locuri

– Dosarul cu acte va fi încărcat inițial online în cele două perioade de înscriere și ulterior depus și în original.
– Termenul limită pentru depunerea actelor în original pentru studenții doctoranzi admiși pe locurile finanțate de la buget: 28.09.2021.

PERIOADE DE ÎNSCRIERE: 

• SESIUNEA I – 05.07 – 15.07.2021
• SESIUNEA II – 01.09 – 20.09.2021, ora 09

PROGRAM INSCRIERI – între orele 11-14

COLOCVIUL DE ADMITERE – 20 – 24.09.2021
TESTUL DE LIMBĂ STRAINĂ – se va susține la ora 10, Catedra de Limbi străine din Corpul CH (Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ,,Cristofor Simionescu”),
 astfel:

  – în data de 16.07.2021 pentru candidații înscriși în sesiunea I;
  – în data de 17.09.2021 pentru candidații înscriși în ambele sesiuni.

 Testul de competenta lingvistică va fi susținut de către:
      • absolvenții de lungă durată ai universității noastre (5 ani);
      • absolvenții altor universități, care nu au un certificat de atestare lingvistică.

Sunt echivalate certificatele internaționale de limbă engleză, franceză, germană, precum și cele eliberate de centrele culturale sau cele care funcționează în cadrul unversităților acreditate, dăcă sunt în termen de valabilitate.

Taxa pentru susținerea testului este:
          –  80 lei pentru absolvenții universității noastre;
          – 100 lei pentru absolvenții altor universități.
În cuantumul acestei taxe, candidaților li se vor elibera certificate recunoscute național, valabile pentru o perioadă de 2 ani.

Taxa se va achita în contul RO44TREZ40620F330500XXXX – Cod fiscal 4701606 (Beneficiar – Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași; Obiectul plății – Taxă susținere test limbă străină doctorat – LINGUATEK). La sustinerea testului veți face dovada plății acestei taxe.

Informații privind modalitatea de susținere a testului de limbă straină

În cazul în care aveți un certificat de competență lingvistică, îl veți trimite pe email cadrului didactic de la facultatea unde v-ați înscris, pentru a fi echivalat sau nu, după caz.

Translate »